IEEE استانداردهایی رابرای محاسبه میزان تشعشع امواج موبایل ارائه می دهد

IEEE استانداردهایی رابرای محاسبه میزان تشعشع امواج موبایل ارائه می دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی GsmAria ، موسسه بین المللی مهندسین الکتریسته و الکترونیک (IEEE) تایید کرد پروژه هایی را برای ایجاد سه استاندارد مربوط به محاسبه متوسط میزان جذب (SAR) یا جذب اشعه از گوشی های موبایل در دست اقدام دارد.
مزایای این پروژه ها شامل پروتکل های استاندارد و مورد پذیرش و مدل های تشریحی استاندارد ، تکنیک های تایید ، فرمت گزارش استاندارد و ابزاری برای برآورد میزان خطا در داده است. این استانداردها شامل استاندارد IEEE P62704-1 برای تعیین میزان جذب اشعه در بدن انسان از دستگاههای ارتباط بی سیم ، استاندارد IEEE P62704-2 و استاندارد IEEE P62704-3 می باشد. با استفاده از این استانداردها میزان جذب اشعه و امواج توسط بدن انسان در هنگام قرارگیری در معرض آنتن های موبایل و وسایل و دستگاههای الکترونیک و همچنین گوشی های موبایل قابل تشخیص است.
گردآوری و تنظیم توسط واحد فن آوری اطلاعات شرکت توسعه تمدن پارسیان

×

برای آغاز چت روی مشخصات پشتیبان کلیک کنید.

× به مشاوره نیاز دارید؟