هفته گذشته مصرف بنزین ۴٫۳ درصد افزایش یافت

هفته گذشته مصرف بنزین ۴٫۳ درصد افزایش یافت

 

 به گزارش خبرخودرو ،میانگین مصرف روزانه بنزین کشور هفته گذشته (همزمان با تعطیلات و افزایش سفرهای برون شهری) در حالی با ۴٫۳ درصد افزایش به ۵۶٫۹ میلیون لیتر رسید که مصرف گازوییل کشور در همین مدت ۲۷ درصد کاهش داشت.

 بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای ۱ تا ۷ بهمن به ۳۹۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر)، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۴٫۳ درصد) افزایش یافته است.

در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به دوشنبه (۳ بهمن) با ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به سه شنبه (۴ بهمن) با ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر است.

 مصرف گازوییل کشور ۲۱۹ میلیون لیتر کاهش یافت مصرف گازوییل کشور نیز در فاصله زمانی ۱ تا ۷ بهمن به شدت کاهش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر، به ۵۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید و در قیاس با هفته پیش از آن (۷۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر)، ۲۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر (۲۷٫۴ درصد) کاهش یافت.

 بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به چهارشنبه (۵ بهمن) با ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به یکشنبه (۲ بهمن) با ۶۲ میلیون لیتر اختصاص داشت.

 کاهش ۴۰ درصدی مصرف نفت کوره بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۱ تا ۷ بهمن به شدت کاهش یافت؛ به گونه ای که مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۲۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر)، ۱۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر (۴۰ درصد) کاهش نشان می دهد.

 مصرف نفت سفید کشور بیش از ۶ میلیون لیتر کاهش یافت مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۱۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (۵٫۳ درصد) کاهش یافته است.

 افزایش ۱۵ درصدی مصرف بنزین سوپر کشور مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز هفته گذشته با میانگین روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر (۱۵ درصد) افزایش یافته است.

 مصرف بنزین تهرانی ها ۴٫۲ درصد افزایش یافت بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۱ تا ۷ بهمن، ۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر)، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (۴٫۲ درصد) افزایش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است.

گرد آوری و تنظیم از واحد فن آوری اطلاعات شرکت توسعه تمدن پارسیان

×

برای آغاز چت روی مشخصات پشتیبان کلیک کنید.

× به مشاوره نیاز دارید؟