تقویت کننده امواج تلفن همراه

تقویت کننده امواج تلفن همراه

در سطح کشور ما مکانهایی وجود دارند که به جهت موقعیت جغرافیایی، امواج تلفن همراه در آنها با دشواری دریافت می گردد و یا بعضی از مشترکین از آنتن دهی ضعیف شبکه تلفن همراه ناراضی می باشند و هنگام استفاده از آن در مکانهایی که امواج تلفن همراه به راحتی دریافت نمیشود دچار مشکل می شوند.


تقویت کننده تلفن همراه مدل: GPR925-7A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده مخصوص اماکن داخلی مانند: ساختمانها، منازل، ادارات، مراکز خرید و …
 • محدوده پوشش ۵ الی ۱۰ متر (متناسب با قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه محل).
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۴۰ الی ۱۵۰ متر مربع می باشد.

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A


تقویت کننده تلفن همراه مدل: GPR925-12A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-12A

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-12A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی ساختمان‌های اداری و مسکونی مخصوصا زیرزمین‌ها مانند: ایستگاه‌های زیرزمینی مترو، پارکینگ‌های سرپوشیده چند طبقه ، مراکز خرید و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۵۰ الی ۲۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۱۲dbm).

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-12A


تقویت کننده مدل: WDPR-2000G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WDPR-2000G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WDPR-2000G، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی، مخصوصا زیرزمین ها مانند: ایستگاه‌های زیرزمینی مترو، پارکینگهای سرپوشیده چند طبقه، مراکز خرید و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۲۰dbm).

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WDPR-2000G


تقویت کننده تلفن همراه مدل: WCR-920G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WCR-920G

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WCR-920G، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی.
 • قدرت بالای آنتن دهی در مناطق مختلف واقع در مراکز خرید، پارکینگ های سرپوشیده، پارکها، اتاق کنفرانس، رستورانها و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۱۵۰۰الی ۲۵۰۰متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی ( ۲۰dbm).
 • حداقل سیگنال قابل دریافت ( ۱۰dbm-).

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WCR-920G


تقویت کننده مدل: WRR-30

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-30

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-30، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی و مکانهای سرپوشیده مانند: فروشگاهها و مراکز خرید، مترو، پارکینگهای سرپوشیده، رستوران ها و هتل ها، اتاق جلسات، سالنهای کنفرانس و سمینار، پارک ها و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۴۰۰۰ الی ۶۵۰۰ متر مربع میباشد.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۳۰dbm).
 • حداقل سیگنال قابل دریافت (۴۰dbm-).

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-30


تقویت کننده مدل: WRR-37

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-37

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی مخصوصا جهت مناطقی که آنتن دهی تلفن همراه با مشکل روبرو می باشد با قدرت بالای آنتن دهی در مناطقی که دریافت سیگنال تلفن همراه با مشکل روبرو می باشد مثل مراکز خرید، پارکینگهای سرپوشیده وسیع و چند طبقه، پارکها، اتاق کنفرانس، رستورانها و …
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۵۰۰۰ الی ۷۰۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۳۷dbm).

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-37


تقویت کننده مدل WRR-40

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-40

تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل GPR925-7A، یک تقویت کننده بسیار قوی امواج تلفن همراه است که در تمامی مکانهایی که آنتن دهی تلفن همراه ضعیف باشد، کارکرد بسیار دقیق و چاره سازی دارد و قادر است تحت ضعیف ترین شرایط آنتن دهی، امواج تلفن همراه را دریافت نموده و کاملا تقویت نماید.

 • تقویت کننده قوی مخصوص اماکن داخلی و خارجی مانند: فروشگاههای بزرگ و مراکز خرید، متروها، پارکینگهای وسیع سرپوشیده.
 • وسعت پوشش با توجه به محل نصب ۷۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ متر مربع.
 • حداکثر قدرت RF خروجی (۴۰dbm).
 • حداقل سیگنال قابل دریافت (۴۰dbm-).

خرید

خرید تقویت کننده امواج تلفن همراه مدل WRR-40


تقویت کننده تلفن همراه در اتومبیلتقویت کننده تلفن همراه در اتومبیل

این سیستم جهت تقویت امواج تلفن همراه به هنگام استفاده درون خودرو، قطار، کامیون و … میباشد. تکنولوژی پیشرفته این سیستم بسیار حساس بوده و حتی ضعیف ترین امواجی را که توسط تلفن همراه قابل دریافت نمی باشد شناسایی کرده و تقویت می کند.

 • قدرت دریافت امواج تلفن همراه در داخل اتومبیل تا ۹۰ برابر افزایش می دهد.
 • قدرت ارسال امواج تلفن همراه را داخل اتومبیل تا ۱۰ برابر میزان معمول تقویت می کند.
 • نحوه عملکرد تلفن همراه در هنگام رانندگی را به طور شگفت انگیزی بالا می برد و مشکلاتی نظیر دریافت ناقص، کیفیت صدای ناواضح و قطع شدن مکرر مکالمات را از بین می برد.
 • با استفاده از این سیستم در داخل اتومبیل، گوشی تلفن همراه به هنگام کارکرد از انرژی کمتری نیز بهره می گیرد که این امر باعث ذخیره هرچه بیشتر انرژی در باطری گوشی تلفن همراه شده و در نتیجه موجب افزایش طول عمر باطری گوشی تلفن همراه می گردد.
 • بعلاوه این سیستم از تداخل امواج الکترونیکی دیگر در داخل اتومبیل (رادیو پخش، ABS و…) با امواج تلفن همراه جلوگیری می کند.

خرید

خرید تقویت کننده تلفن همراه در اتومبیل


سوالات متداول تقویت کننده امواج تلفن همراه

 • آنتن موبایل پر است ولی قادر به مکالمه و برقراری تماس نیستید.

شما با انتخاب یک دستگاه تقویت انتن موبایل که در اکثر مناطق بالاجبار باید تقویت امواج موبایل دو باند استفاده نمود ، سیگنال را تنها از یک دکل انتخاب نموده و بوسیله دستگاه تقویت کننده انتن موبایل ، آن سیگنال را در کل محیط بو سیله فرستنده نشر میدهید. پس از اینکار، کل محیط شما تنها از یک باند فرکانسی احاطه شده و دیگر بین دکلهای مختلف عمل سویچینگ را انجام نمیدهد. وجود داشتن آنتن پر ، قادر به مکالمه نمیباشید را حالت پینگ پنگ میگویند . در این حالت که با داشتن آنتن کاذب روبرو هستید ، گوشی شما بین دکل های بی تی اس اطراف نمیتواند یک دکل را انتخاب کرده و تنها از آن دکل برای انتقال اطلاعات استفاده کند . دلیل این امر هم اینست که کیفیت و قدرت سیگنال های دریافت شده از تمامی دکلها ، تقریبا برابر است چون در صورت برابر نبودن قدرت سیگنال رسیده به گوشی ، تلفن همراه شما به طور اتوماتیک قویترین سیگنال را انتخاب میکند و شما بدون مشکل قادر به مکالمه خواهید بود.

 • تقویت آنتن موبایل پاساژها و مراکز تجاری

بصورتی است که چون در آن مکان ها ، مشکل آنتن دهی موبایل باید به فوریت مرتفع گردد و جز لاینفکات یک مجتمع تجاری و مراکز خرید است ، سهولت ارتباط بین مشتریان است را میتوان بوسیله سیستم های تقویت کننده سیگنال موبایل فراهم نمود . بدلیل تنوع در این سیستم ها و اینکه در این مراکز ، علاوه بر آنتن دهی موبایل باید مشکل آنتن دهی اینترنت آنرا فراهم آورد ، پس بهتر آنست از دستگاه تقویت آنتن دهی بهره جست که توانایی پشتیبانی از باندهای ۹۰۰-۱۸۰۰-۲۱۰۰ را دارا بوده . زیرا سیگنالهای ۳G همراه اول در محدوده فرکانسی ۲۱۰۰ بوده و سیگنال فورجی ایرانسل ۴G ، در محدوده فرکانسی ۱۸۰۰ میباشد استفاده نمود.

 • چگونه می توان از سالم بودن محصولات خریداری شده تقویت امواج موبایل اطمینان حاصل کرد؟

تمامی محصولات تقویت انتن موبایل قبل از ارسال توسط کارشناسان تست شده تا خریدار از سالم بودن انها اطمینان کسب نماید.

 •  آیا محصولات تقویت سیگنال موبایل دارای ضمانت می باشد؟

محصولاتی که توسط کارشناسان شرکت نصب و راه اندازی میشود از تاریخ نصب به مدت یکسال دارای گارانتی و ۳ سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • آیا می توان محصولات تقویت انتن موبایل را به راحتی حمل و نقل کرد؟

دستگاه تقویت انتن موبایل از اوزان بسیار کمی برخوردار است و در صورت جابجایی مکانی به راحتی قابل حمل و نقل ،نصب و راه اندازی مجدد توسط همکاران ما می باشد.

 • مقاومت و کیفیت دستگاههای تقویت انتن تلفن همراه در چه حدی است؟

دستگاه تقویت فرکانس موبایل از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین در شرایط مختلف جوی بهره بری خوبی دارد . نکته مهم در نگهداری تقویت کننده گوشی موبایل این است که منبع تغذیه نباید دارای نوسان باشد و این مشکل را با قرار دادن استابلایزر و محافظ برق می توان بر طرف نمود.

 • چند نوع انتن گیرنده (outdoor antenna) وجود دارد و بهترین آن کدام است؟

آنتن های گیرنده موجود در بازار به ۳ دسته تقسیم بندی می شود:

 1. آنتن یاگی (Yagi antenna): نمونه اولیه انتن های گیرنده، انتن یاگی می باشد که در انواع مختلف با توجه به فرکانس تحت پوشش در بازار موجود می باشد.
 2. آنتن لوگاریتمی (Log Periodic Dipole Antenna): انتن خارجی لوگاریتمی برای دریافت فرکانس های موبایل رایج ترین مدل انتن گیرنده می باشد که از قدرت خوبی برخوردار است و قابلیت فعالیت در هر شرایط دمایی را دارا می باشد.
 3. آنتن پارابولیک (Grid Parabolic): این آنتن از بالاترین سطح گیرندگی سیگنال برخوردار می باشد و گزینه بسیار خوبی برای پروژه های خارج شهر و راه اندازی دکل های مخابراتی است.
 • آیا برای نصب و راه اندازی تقویت کننده سیگنال موبایل در خانه نیاز به متخصص می باشد؟

نصب و بهره برداری سیستم تقویت انتن موبایل در خانه و ….با توجه به حساسیت و دقت بالایی برخوردار است انتخاب درست بهترین سیگنال بی تی اس محل نصب مهم ترین نکته در نصب سیستم می باشد که می بایست توسط همکاران و کارشناسان شرکت انجام پذیرد.

 • آیا برای رفع مشکل انتن دهی همراه اول و حل مشکل انتن دهی ایرانسل راه دیگری وجود دارد؟

تنها راه حل ایده ال و مناسب که برای مکانها و نقاطی که با فقر سیگنال موبایل و عدم پوشش دهی مطلوب سیگنال مواجه است، نصب تقویت کننده انتن موبایل می باشد و راه هایی از جمله نصب برنامه تقویت انتن موبایل (mobile amplifier software) و برچسب افزایش انتن دهی موبایل  غیر منطقی و از باز خورد خوبی برخوردار نیست .

 • آیا در مکان های خارج شهر و دور از پوشش شبکه که هیچ گونه سیگنال موبایل وجود ندارد امکان نصب تقویت کننده موبایل وجود دارد؟

در مکان های خارج شهر و فضاهایی که تحت پوشش شبکه موبایل نیستند و یا از فقر سیگنال موبایل رنج می برند مانند: سایت های عمرانی و کارگاه ها، سدها، سکوهای نفتی و روستاها، معادن و نیرو گاه ها. نصب و راه اندازی تقویت انتن موبایل و ایجاد شبکه موبایل دشوار تر از مناطق درون شهری می باشد. انجام این پروژه با توجه به ایجاد زیر ساخت لازم از جمله چاه ارت، احداث دکل و ایجاد منبع تغذیه از زمان زیادی برخوردار می شود. کارشناسان ما مفتخرند با انجام پروژه های متعدد در سراسر کشور رضایت کامل شما مشتریان محترم را جلب نمایند.

 • آیا دستگاه تقویت انتن موبایل دارای مدل های گوناگون می باشد؟
 1. دستگاه تقویت کننده امواج تلفن همراه که برای محیط های داخلی و با توان کمتر نصب و راه اندازی می شود که با توجه به توانایی دستگاه از ۵۰ الی ۵۰۰۰ متر مربع را تحت پوشش قرار می دهد و بیشترین استفاده را برای مناطق درون شهری دارد. که این دسته خود به ۳ دسته تقسیم بندی می شود:
  1. تقویت کننده انتن موبایل همراه اول Single band repeater
  2. تقویت کننده انتن موبایل دو باند Dual band repeater
  3. تقویت کننده انتن موبایل ۳G  یا ۳ باند Triple band repeater
 2. دستگاههای تکرار کننده انتن موبایل پر توان که از قدرت بالایی برخوردار است و با توجه به قدرت ان محدوده وسیعی را تحت پوشش قرار می دهد که برای فضاهای برون شهری بیشترین کاربرد را دارا می باشد.
 3. تقویت انتن موبایل ماشین(Vehicle Booster)که برای خودروهای گشتی و انتظامی و خودرو های هلال احمر بیشترین کاربرد را دارا می باشد.
 • آیا محصولات تقویت کننده انتن تلفن همراه تحت عنوان زیمنس و نوکیا در ایران وجود دارد؟

نکته بسیار مهم که امروزه طرفندی برای فروش محصول  و بالا بردن غیر منطقی نرخ کالا میباشد،این است که برخی افراد سودجو با نامگذاری کالا با عنوان های زیمنس ، نوکیا و …اقدام به جلب اعتماد کاذب مشتری کرده. قابل توجه خریداران محترم ،شرکت های زیمنس و نوکیا فقط در توان های بسیار بالا اقدام به طراحی و تولید تکرار کننده موبایل برای شبکه مخابرات و BTS  کرده اند و تمامی دستگاه های موجود در بازار ایران ساخت کشور چین اما با کیفیت های متفاوت می باشد.

 • نحوه قیمت گذاری محصولات تقویت کننده موبایل؟

قیمت دستگاههای تقویت کننده انتن موبایل با توجه به توان خروجی و فرکانس تحت پوشش و شرکت سازنده متغیر می باشد.

 • تقسیم بندی دستگاه تقویت کننده امواج موبایل چگونه است؟

سیستم تقویت سیگنال موبایل با توجه به رنج فرکانسی که تحت پوشش قرار می دهد به ۳ دسته تقسیم می شود:

 1. تقویت کننده انتن موبایل تک باند با رنج فرکانس Gsm 900
 2. تقویت انتن موبایل دو باند با فعالیت در ۲ باند Gsm900/Dcs1800
 3. تقویت کننده امواج موبایل ۳ باند با پوشش فرکانس های Gsm900/Dcs1800/3G 2100
 • نحوه نصب و راه اندازی دستگاههای تقویت انتن موبایل در فضای باز(Digital Repeater) نیاز به تخصص دارد؟

نصب و راه اندازی سیستم تکرار کننده انتن موبایل، با توجه به این که ازحساسیت بالایی برخوردار است نیاز به متخصص و کارشناس مربوط را دارد و همچنین مدت زمان اجرای پروژه خیلی بیشتر از تقویت کننده های خانگی و… می باشد.

 • تفاوت تکرار کننده انتن موبایل و تقویت کننده انتن موبایل در چیست؟

تکرار کننده انتن موبایل برای مکان هایی با وسعت های بسیار بالا، برای مناطق برون شهری  با قدرت های بسیار زیاد طراحی شده است و در مکان هایی از جمله: سدها، معادن، سکوهای نفتی و … کاربرد دارد. در طرف مقابل برای مکان های سر پوشیده و درون شهری که از ضعف پوشش دهی انتن موبایل برخوردار هستند از جمله :مجتمع های تجاری ،منازل مسکونی ،کارگاهها و پارکینگ های طبقاتی و …دستگاههای تقویت کننده انتن موبایل کاربرد فراوان دارد که گزینه ای ۱۰۰% عملی و منطقی می باشد.

 • آیا امواج تلفن همراه (Cell phone radiation) برای سلامت انسان مضر است؟

سوالی که امروزه ذهن بیشتر افراد جامعه را به خود درگیر کرده این است که ایا امواج تلفن همراه برای سلامتی انسان مضر است یا خیر. BTS  های فعال در سطح شهر در محدوده استاندارد وزارت بهداشت فعال هستند و چنانچه نوسانی در فعالیت انها صورت گیرد از طرف ارگانهای مربوط تحت پیگرد قرار می گیرند. مشتریان محترم همین نکته را باید در خرید دستگاه تقویت کننده امواج موبایل رعایت کرده و محصولی با اصالت را انتخاب کنند که با کنترل گین خروجی دستگاه بطور اتوماتیک بیشتر از حد مجاز اقدام به تقویت فرکانس مربوط نکند تا خطری پیش روی  سلامت انسان نباشد.

 • نحوه نصب و راه اندازی دستگاه تقویت کننده انتن موبایل همراه اول چگونه است؟

راه اندازی تکرار کننده انتن موبایل یا تقویت کننده انتن موبایل برای محیط های بیرونی (فضای باز ) امری بسیار مهم و تخصصی میباشد که بعد از کارشناسی محل و تست سیگنال عواملی از جمله ارتفاع دکل ،نوع انتن های سکتور و انتن گیرنده یا همان انتن یاگی ،و دستگاه تقویت انتن مناسب برای محل بررسی و پیشنهاد می شود. نصب دستگاههای تقویت کننده انتن موبایل برای محیط های سرپوشیده با کمی دقت هم توسط خود شخص امکان پذیر است. تمامی دستگاههای تقویت امواج موبایل از ۳ قسمت مهم و اساسی از جمله : گیرنده، تقویت کننده انتن یا امپلی فایر و فرستنده تشکیل شده است. اولین قدم برای نصب تقویت کننده انتن تلفن همراه نصب انتن گیرنده می باشد.شما باید انتن گیرنده را در بهترین حالت برای دریافتی پایدار قرار دهید.برای این کار می توانید از برنامه های کاربردی تست سیگنال موبایل مانند  GSM Signal Monitoring استفاده کنید.

 • تفاوت دستگاههای تقویت کننده تک باند و دو باند در چیست؟

فرق دستگاههای تقویت کننده مختلف همانطور که از نام آنها پیداست در تعداد ساپورت کردن باندهاست . دستگاههای تک باند تنها GSM و یا سیگنالهایی را که در محدوده فرکانس ۹۰۰ قرار دارند را ساپورت میکند . باند gsm متداولترین فرکانس مخابراتی دنیاست که ۸۰ درصد در دنیا و حدودا ۵ میلیارد نفر را شامل میشود. در ایران همراه اول بر روی باند GSM  قرار دارد و دستگاههای تک باند تقویت کننده ، این اپراتور را پشتیبانی میکنند. تقویت کننده های دو باند و یا dual band: قادر به پشتیبانی از فرکانسهای GSM 900 و ۱۸۰۰ DCS  هرتز میباشد . در ایران اپراتور تلفن همراه ایرانسل از فرکانس DCSجهت ارایه خدمات خود استفاده میکند. و اما سیستم های تقویت کننده سه باند که قادر به پشتیبانی از باندهای ۹۰۰ – ۱۸۰۰ و ۲۱۰۰ میباشند . این بدان معناست که علاوه بر انتقال مکالمه ایرانسل و همراه اول ، از اپراتور رایتل و اینترنت ۳G هر سه اپراتور پشتیبانی کرده و مکان مورد نظر را در صورت مجهز شدن BTS های منطقه از اینترنت نسل سوم  ،  از اینترنت ۳G پوشش میدهد. اما تقویت کننده های ۴G  قادر به انتقال نسل چهارم  اینترنت میباشند یا همان LTE.


×

برای آغاز چت روی مشخصات پشتیبان کلیک کنید.

× به مشاوره نیاز دارید؟