احتمال واریز سهمیه سوخت معلولان در آینده نه چندان دور

احتمال واریز سهمیه سوخت معلولان در آینده نه چندان دور

به گزارش خبر خودرو،رئیس حمایت از حقوق معلولان ازعدم اختصاص سهمیه سوخت به معلولان و جانبازان دارای خودروی شخصی خبر داد و گفت: متاسفانه از حدود ۳ سال گذشته قطره ای سهمیه سوخت به معلولان و جانبازان دارای وسیله نقلیه تعلق نگرفته است.

محمودنژاد در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اعلام اینکه سهمیه سوخت تنها در یک دوره و آن هم به میزان ۱۲ و نیم میلیون لیتر برای معلولان و جانبازان دارای خودروی شخصی اعطا شده ،افزود:پس از گذشت این دوره ،وزرات نفت سهمیه سوختی به میزان ۱۳ و نیم میلیون لیتر برای معلولان و جانبازان دارای وسیله نقلیه اختصاص داد اما متاسفانه حتی قطره ای از آن به معلولان داده نشد.

وی یادآور شد: با توجه به توافقات اخیر صورت پذیرفته میان سازمان بهزیستی و وزارت نفت،مقرر گشته تا سهمیه سوخت معلولان در موعد مقرر احیاء شود.

وی متذکر شد:من به عنوان رئیس جامعه حمایت از حقوق معلولان ،یادآور می شوم تا زمانی که سهمیه سوخت معلولان و جانبازان مصوب هیات دولت به آن ها اعطا نگردد ،برگزاری اینگونه جلسات و مذاکرات را به هیچ وجه ،به عنوان اعطای سهمیه سوخت به معلولان تلقی نمی کنم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه سخنان خود ،ابراز داشت:با توجه به اینکه هم اکنون پلاک ویژه برای خودروهای شخصی این دسته از افراد جامعه تهیه شده ،لازم است که سهمیه سوخت آن ها نیز به کارت هایشان واریز شود.

محمودنژاد با اعلام اینکه هم اکنون بیش از ۲۰ هزار معلول در پایتخت نیازمند استفاده از سرویس های ویژه ایاب و ذهاب می باشند،اظهار داشت:متاسفانه به دلیل کمبود منابع هم اکنون تنها حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از معلولان از سرویس های ویژه استفاده می کنند.

وی در پایان از اعطای کارت های ویژه ایاب و ذهاب به معلولان سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد:این کارت ها جهت تسهیل درایاب و ذهاب این قشر از اعضای جامعه در اختیار آن ها قرار گرفته اما متاسفانه نسبت به شارژ آن ها که مبلغی بالغ بر ۶۵ هزار تومان می باشد ،به طور مناسب اقدام نمی شود.

گرد آوری و تنظیم از واحد فن آوری اطلاعات شرکت توسعه تمدن پارسیان

×

برای آغاز چت روی مشخصات پشتیبان کلیک کنید.

× به مشاوره نیاز دارید؟